По данни на МВР от края на 2019 г. общият брой регистрирани моторни превозни в България  е 3 752 566, като от тях леките автомобили са 3 339 338 бройки.  

Според данни на Евростат страната ни е на едно от последните места в ЕС по регистрирани леки автомобили на 1000 жители - едва 393 коли, което е близо два пъти по-малко от лидера в ЕС Люксембург.

В категорията "Най-моторизирана нация" лидер е Люксембург - 670 автомобила на 1000 жители, следват Италия с 625 автомобила на 1000 жители, Финландия -617, Малта - 613 и Кипър - 609.

В дъното на класацията е Румъния - 261 автомобила на 1000 жители, а над нея са Унгария - 355, Латвия - 356, Хърватия – 389 и България - 393.

От съседите ни само Гърция е пред нас по този показател с 500 автомобила на 1000 жители, след нас са Сърбия* – 288 , Румъния – 261, Северна Македония* – 194 , Турция*  - 149 на хиляда жители.

Топ 5 на страните в ЕС с най-висок брой нови регистрации на леки коли годишно  се оглавява от Германия - 3,4 млн. нови регистрации, Великобритания - 2,3 млн., Франция - 2,1 млн., Италия - 1,9 млн., Испания - 1,3 млн.

В България през 2019 г. са регистрирани 270 хиляди леки и лекотоварни автомобили от които 43 368 са чисто нови (35 371 леки), а 227 хиляди са втора употреба, като над 180 хиляди от тях са на възраст над 10 години.

Данните на регистрираните нови автомобили в ЕС по вид гориво сочат рязък скок на колите на бензин - промяна от 50 на сто до 57 на сто в рамките на една година. Делът на колите на дизел е паднал драстично от 45 на сто до 35 на сто, отчита още Евростат. В България обаче делът на дизелите при новите регистрации през 2019 г. е по-голям от този на колите с бензинови двигатели.

Топ 10 на страните по брой на регистрирани леки автомобили на 1000 жители:
1 Люксембург – 670
2 Италия – 625
3 Финландия – 617
4 Малта – 613
5 Кипър – 609
6 Полша – 593
7 Германия – 561
8 Австрия – 555
9 Естония – 550
10 Словения – 541

Източници:
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Passenger_cars_in_the_EU#Overview
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
https://data.egov.bg/data/view/3dfc90dc-7f38-418f-a8a7-012e6c18ac6d
(* - не са членове на ЕС)