Светкавичен отговор, Ловро Маер отново даде преднина на Хърватия