ЦСКА публикува в официалния си сайт изявление относно публикации в днешната преса. Ето и целият текст на изявлението, без корекции:

"Във връзка с появилите се в медийното пространство изявления на агента на играчи г-жа Катерина Паунич, относно това, че ПФК ЦСКА ЕАД не е обжалвал в срок решението на комисията за лицензиране дейността на агенти на играчи, както и относно появилите се спекулации, че ПФК ЦСКА ЕАД не е внесъл таксата за обжалване на решението на същата комисия, категорично заявяваме:

ПФК ЦСКА ЕАД е обжалвал в срок решението на комисията чрез писмо с обратна разписка и директно входиране на жалбата в деловодството на БФС.

Дължимата такса, определена от Арбитражния съд за обжалване на това решение е преведена по банков път по сметка на Арбитражния съд към БФС лично от изпълнителния директор на ПФК ЦСКА ЕАД Венцислав Живков Христов на 20.01.2010 - два дни преди изтичане на крайния срок, за което ПФК ЦСКА ЕАД притежава платежно нареждане от банка Алианц България.

Считаме неверните информации относно този казус, заляли медийното пространство, за отчаян опит да се манипулира общественото мнение в ущърб на ПФК ЦСКА ЕАД чрез използване на откровени неистини, с разпространението на които не само че няма да се примирим, но и в духа на възприетата от нас политика на прозрачност, ще оборваме с всички позволени от закона средства."