Най-добрите български професионални боксьори Кубрат и Тервел Пулеви поздравиха българския народ във Фейсбук по случай деня на писметността.

Кубрат Пулев:

"ЧЕСТИТ 24-И МАЙ, БЪЛГАРИ!

Честит празник на българската просвета, култура и славянската писменост на светите братя Кирил и Методий!

Подвигът на нашите първоучители е събитие, белязало завинаги нацията ни! Нация, съхранила с чест и с гордост през вековете своите род, слово и писменост, за ни има и нас, днес!

"Силният ще победи едного, знаещият - хиляда!"

НЕКА ПОМНИМ! НЕКА СКЛОНИМ ГЛАВА!"

 

Тервел Пулев:

"Честит празник на българската просвета, култура и на славянската писменост на светите братя Кирил и Методий!

Българската азбука е своеобразен разказ за грамотността: Аз буки веди глаголи добро есть жичье... - Аз зная буквите и животът със знанието е добър...

Това ни казва нашето а, б, в.

В превод от прабългарски азъ означава памет. Освен това на древния ни език алем означава първи, а ан означава бог или небе.

В новата азбука Кирил и Методий поставят на челно място буквата А като символ на начало и самосъзнание.

Всяка следваща буква е взета от началото на конкретна дума и четени последователно те образуват смислен текст, скрито послание на светите братя към народа, който ще се ползва от тяхното творение, давайки му да разбере защо са нужни буквите, какъв е техния смисъл и накъде ще ги поведе родното слово.

Първите азбукарчета заучавали новата азбука в текстовия й вариант и макар че отдавна сме го забравили, той и днес продължава да ни глаголи, тоест говори: "Аз буки, веди глаголати! Добро ест живети дзело земля! Иже (йота) како люди мислите, наш он покой. ръци слово твръдо! Ук, фрът, хер! от! Ща чръв! Ци ша! еръ, ер, ери! Ет! Ен он! Йен йон! Юс! Ят!".

Преведена на съвременен български език тази уникална азбука звучи така:

"Помни буквите, учи да говориш! Добре е да живееш здраво на земята! Защото както хора мислите, наша е той опора. Изричай словото твърдо! Нагоре всеки да лети! Върви! Избягвай червея! Покорявай висотите! Ти мъж, ти юноша, вие хора! Човече! с ум и разум! Във вярна посока и с ясно съзнание! Напред! Слава!".