Българска федерация по бокс се обяви против внесения законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта, тъй като “създава предпоставки за прекратяване на партньорски взаимоотношения с основни спонсори”.

Ето и цялото изявление на БФБокс: 

През 2017 година Българска Федерация по Бокс създаде Национална боксова лига, а от 2018 година този формат се провежда съвместно с efbet, който е генерален спонсор на лигата. Национална боксова лига efbet осигурява не само регулярни финансови постъпления на състезателите, но и условия за високи спортни резултати, благодарение на провежданите боксови срещи на най-високо национално и международно ниво. След три сезона на НБЛ efbet успешните събития допринасят за по-високо статукво на световно ниво на спорта бокс, клубовете и състезателите, членуващи в БФБокс, и федерацията.

Предоставените спонсорски средства са от съществено значение за спортистите и членовете на БФБокс. При невъзможност за осъществяване на дейност при сегашните условия, а именно затварянето на всички игрални зали и до прекратяването на тяхната дейност, успешните партньорства между спорта и спонсорите от този бранш ще бъдат преустановени. Това би довело до намаляване на финансовите средства на много спортисти, както и до влошаване на условията за достигане на по-високи професионални постижения и позитивния имидж на спорта.

Надяваме се, че законопроектът ще бъде преразгледан и ще бъде взето правилното решение в името на българския спорт