Още една ситуация с отсъдена засада си заслужава да бъде дискутирана. Жертва на съдийското решение този път беше Бранизир Костадинов от Дунав в 48-ата минута.