Двама чужденци са пристиг­нали на проби във Витоша Би­стрица. Става въпрос за фран­цузин и алжирец. Те играят ка­то вътрешни халфове. Треньо­рът Енгибар Енгибаров, който на 5 септември навърши 48 г., ще реши дали да задържи някой от чужденците през тази сед­мица.

В края на миналата пък Витоша успя да уреди колум­бийското крило Кристиян. Той е на 21 г. и идва от аматьорски тим в родината си.

"Доста рано е да ни отпи­сват, тъй като се вижда, че нашият отбор все още рабо­ти по селекцията. Имаме мно­го млади момчета и тепърва изграждаме състава. Напуснаха ни много играчи и това неимо­верно се отрази на представя­нето."

"Нужно е време на нови­те, за да свикнат с обстанов­ката и разкрият пълния си по­тенциал", каза Енгибаров.