Председателят на спортната комисия към СОС Димитър Шалъфов коментира ситуацията със стадион "Георги Аспарухов". Той заяви, че съоръжението няма как да бъде отдадено на концесия. От днес "Герена" официално е собственост на Столична община. Това бе единодушно прието на заседание на СОС с 45 гласа „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

"Няма как да говорим за концесия, тък като стадионът не може да бъде отдаден на концесия. Вариантите, ако дойдат предложения в посока стадионът да се отдава, са по закона за физическото възпитание и спорта. Там вариантите са за отдаване под наем или за учредяване на ограничено право за ползване, но няма как стадионът да бъде даден на концесия.

Администрацията в преговорите вече с държавата и ресорните органи ще представят идеите им и проектите. Как и откъде ще дойде финансирането, какви са идеите и проектите за обектите", заяви Шалъфов.