Сдружение „Левски на левскарите“ изпрати искане за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Левски и предложи дневен ред на мероприятието, съобщиха от организацията.

В офисите на стадион „Георги Аспарухов“ е бил изпратен и друг документ - заявление за раздробяване на едно от временните удостоверения, материализиращо правото на собственост върху инкорпорираните в него 1 013 999 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на дружеството, всяка от които с номинална стойност от 1 лев. 

Ето какво написаха от "Левски на левскарите":

"Здравейте Левскари,

Днес, обещаното във вчерашния епизод на "Обзори и анализи", беше изпълнено. По куриер изпратихме Искане за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на "Професионален футболен клуб Левски" АД и предложение за дневен ред на събранието.

Заедно с него замина и Заявление за раздробяване на едно от временните удостоверение материализиращо правото ни на собственост върху инкорпорираните в него 1 013 999 броя обикновени поименни акции с право на глас от капитала на дружеството, всяка от които с номинална стойност от 1 лев.

Работа и честност!
Само ЛЕВСКИ!
ЛЕВСКИ на ЛЕВСКАРИТЕ!"