Асен Караславов ще бъде силният човек в Ботев по спортните въ­проси. Бившият тийм мениджър и админист­ративен директор ще има повече правомо­щия в клуба. Официал­но той няма да бъде назначаван на мястото на Адалберт Зафиров, но ще работи по селек­цията, ще помага на ферарио Спасов в кон­такта с играчите и фут­болните агенти на на­белязаните попълне­ния.

След финала за Ку­пата на България Ка­раславов бе отстранен временно от работата с първия тим, но след като Зафето и Желко Петрович очевидно се провалиха в опита да развият отбора след уволнението на Нико­лай Киров, сега отново е получил доверието на Борда на директорите. Той вече може да бъде забелязан всеки ден на базата в Коматево и обсъжда с Ферарио Спа­сов и щаба му как да извадят отбора от кри­зата. „Меридиан мач" разбра и че има набе­лязани няколко футбо­листи, които ще бъдат внимателно проучвани до зимата и евентуално ще бъдат привлечени. Става въпрос за мом­чета от нашето първен­ство, които ще се нуж­даят от по-малко време за адаптация.