Тричленен състав на Върховния касационен съд не прие условната присъда, наложена на футболиста Борислав Балджийски от Софийския апелативен съд, отмени решението и върна делото за ново разглеждане.

Върховните съдии смятат, че при постановяване на решението от Апелативния съд е нарушен чл. 348, ал. 1, т. 3  от Наказателно процесуалния кодекс (наложеното наказание е явно несправедливо), като според тях нарушението е свързано с начина на изтърпяване на наказанието „лишаване от свобода“.

Както е известно, Балджийски е подсъдим  за убийство по непредпазливост, извършено през 2013 година. През 2016 година Балджийски бе признат за виновен, като му бе наложено наказание от 4 години лишаване от свобода. С решението на втората инстанция – Софийски апелативен съд – наказанието бе намалено на три години, а изтърпяването бе отложено с петгодишен изпитателен срок.

Върховните съдии пишат в доводите си, че „не е съобразено обстоятелството, че смъртта на пострадалия е причинена в резултат на ненужна агресия, многократно надхвърляща повода за конфликта“. Според тях, за да бъде отложено изтърпяването на наказанието, следва да бъде направен положителен извод, че целите на наказанието ще бъдат постигнати и без ефективното му изтърпяване, докато в случая, по тяхно мнение, целите на генералната превенция не биха се постигнали с отлагане на изтърпяването.

Припомняме, че с касационната жалба на подсъдимия  се поиска отмяна на решението на Софийският апелативен съд (САС) и оправдаването му поради липсата на виновно извършено от него деяние, което да съставлява престъпление – нарушение на материалния закон, или връщане на делото за ново разглеждане от друг състав на първоинстанционния съд поради допуснати съществени процесуални нарушения, или намаляване на наложеното наказание поради явна несправедливост на размера му.

С касационната жалба от частния обвинител и граждански ищец се иска отмяна на решението на САС и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд, който да увеличи размера на наложеното наказание и да присъди пълния размер на предявения граждански иск от 300 000 лв.