В тазгодишния бюджет на община Брезник са предвидени 21 000 лв. за спортни дейности. Средствата се разпределят между клубовете на база участващите деца в тях, постижения и необходимостта от поддръжка на базата.

Футболният клуб Чорни ще получи 6 000 лв. Волейболният клуб, носещ същото име е с общинска субсидия в размер на 4 000 лева. По 3 500 лв. са предназначени за футболните тимове на Буря Кошарево и Черноморец Ноевци. Новорегистриран карате клуб ще вложи в касата си 3 000 лева. Футболният тим на Балкан Банище е със субсидия в размер на 1 000 лева.

От общинското ръководство се надяват да могат да отбележат с тържество 100-годишния юбилей на брезнишкия футболен клуб Чорни. Заради пандемията честването се отлага два пъти.