Финансовият отчет за периода 2018 – 2021 година бе подложен на гласуване и приет от делегатите на десетия конгрес на БФС. На мониторите в залата бяха представени детайлно цифрите от паричните операции на централата.
 
Гласуването беше поотделно за всяка година, като при всичките четири имаше общо един против и трима въздържали се.
 
Втората точка от дневния ред беше приемане на Стратегия за развитие за следващите четири години. Тя е в пет направления (лъча) за работа и беше представена от президента Борислав Михайлов. Включена е и изграждането на инфраструктурна карта на българския футбол, регистър на клубовете, както и планове за развитието на детския и женския футбол. Амбицията е футболът да стане най-масовия спорт при нежния пол. Друга цел е подпомагане за изграждане на спортни обекти (стадиони), успешна съвместна работа с общините и държавата.
 
"Българският футбол трябва да се върне там, където е бил и където му е мястото - сред водещите в Европа", заяви Борислав Михайлов при представянето на стратегията. За нейното приемане за периода 2022 - 2026 при гласуването един беше против, а трима се въздържаха.
 
445 делегати от клубовете участват в работата на Десетия редовен конгрес на БФС, установи Комисията по редовността на провеждането на събранието и проверката.
 
571 са клубовете в редиците на БФС, които са редовни членове и са с право на глас. От тях 536 клуба са изпратили протоколи от общо събрание за редовно избрани делегати, като 35 клуба не са върнали обратно в деловодството документите.
 
Присъстващите на Конгреса 445 представители са разпределени по зони както следва: зона София – 156 клуба, зона Пловдив – 115 клуба, зона Варна – 101, зона Велико Търново – 73.  Това прави 78 процента от всички избрани делегати, което прави провеждането на събранието законно.
 
Председателят на Комисията по редовността на делегатите Дочко Дочев обяви, че жалби и възражения срещу провеждането му не са постъпили.