БФС прие бюджет за периода 2022-26 г. Това стана на X конгрес на футболната ни централа, който се провежда в столичния хотел „Маринела“.

По този начин беше изпълнено условието, поставено от Министерството на младежта и спорта, според което до 25 май трябва да бъде приет бюджет на организацията. В противен случай БФС беше заплашен с отнемане на лиценза.

След като президентът на футболната централа Борислав Михайлов представи новата стратегия за развитието на българския футбол, беше преминато към бюджета за следващия четиригодишен период.

Всяка една година беше гласувана поотделно.

ГЛАСУВАНЕТО НА БЮДЖЕТА НА БФС ПО ГОДИНИ

2022 г. - 391 гласа „за“, 1 „против“, 3 „въздържал се“

2023 г. - 396 „за“, 1 „против“, 4 „въздържал се“

2024 г. - 398 „за“, 1 „против“, 5 „въздържал се“

2025 г. - 392 „за“, 1 „против“, 4 „въздържал се“

2026 г. - 394 „за“, 1 „против“, 4 „въздържал се“

БФС бюджет

източник: bfunion.bg

БФС бюджет

източник: bfunion.bg