Бившите футболисти Милен Петков и Христо Йовов подкрепиха проекта "Не на Агресията", който се реализира от Българска младежка асоциация за плажни спортове. Двамата се включиха в пъpвия полуфинален турнир по плажен такроу, който се проведе през уикенда на плажа в кв. Аспарухово във Варна.

Проектът е с финансова подкрепа на Министерството на младежта и спорта, по програма НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ. 

Той е насочен към възрастова група 15-29 години имащ за цел да повиши информираността за различни видове рисково поведение и негативните последствия от тях върху личния и социалния живот на младите хора. 

Предстои да се проведе национална кампания против агресията, с информационен анимиран клип, както и видео материали за различните видове агресия след младите хора.

Ще се проведат кръгли маси с лектор – Световен шампоион по бойни спортове. Кръгли маси с писхолог на тема "Разпознаване на агресията сред младежите и методи и техники за нейното преодоляване".

Инициатива със състезателен характер, която ще се проведе на открито и има за цел да запознае младежите с ползите от спортните дейности и превенция на агресията сред младежта. Инициативата ще въздейства върху изграждане на дисциплината и адекватно поведение в ситуации с агресия. Формиране на състезателен дух и желяние за водене на активен и здравословен начин на живот.