От БФС излязоха с официална позиция относно хронологията по случая с кандидатурата на Ивайло Дражев за президент на Футболната централа, който бе публикувана на сайта на футболното тяло:

На 14 януари 2009г. в деловодството на БФС са постъпили предложения от ПФК „Литекс Ловеч” АД, ПФК „Локомотив София” АД и „ПФК Миньор” АД – Перник, редовни членове на БФС, с които се предлага на Конгреса на БФС на 30 януари 2009г. за избиране на президент на БФС – кандидатурата на Борислав Бисеров Михайлов. Представени са решения на управителните органи на клубовете, както и документи, че кандидатът е български гражданин, неосъждан, не участва в ръководството на политическа партия, организация или движение, които осъществяват политическа дейност, съгласие за издигане на кандидатурата му.

На 15 януари 2009г. в деловодството на БФС е постъпило предложение от ФК „Асеновец-2005” – Асеновград, редовен член на БФС, с което се предлага на Конгреса на БФС на 30 януари 2009г. за избиране на президент на БФС - кандидатурата на Ивайло Дражев Атанасов. Допълнително същия ден са представени документи, че кандидатът е български гражданин, неосъждан, съгласие за издигане на кандидатурата му. Не е представен документ, че кандидатът не участва в ръководството на политическа партия, организация или движение, които осъществяват политическа дейност.

На 19 януари 2009г. в деловодството на БФС е внесено решение на УС на ФК „Асеновец-2005” от 16.01.2009 г. за отмяна на решението за издигане кандидатурата на Ивайло Дражев Атанасов за президент на БФС и за нейното оттегляне.

Оповестяването, в съответствие с чл. 35, ал. 1 от Устава на БФС, на постъпилите кандидатури, представените с тях документи и решението на УС на ФК „Асеновец-2005” от 16.01.2009 г. беше извършено на брифинг с представителите на медиите на 20 януари 2009 г. в сградата на БФС – София, ул. „Цар Иван Асен ІІ” № 26. БФС.