Управителният съвет на БФБаскетбол ще се събере на 26 февруари 2020 г., сряда от 14.00 ч. в конферентната зала на 2 етаж на зала Универсиада. 

То ще протече при следния  Дневен ред:

1. Свикване на редовно Отчетно Общо събрание на БФ Баскетбол - докладва Георги Глушков;

- Утвърждаване на старши треньор на НО до 14 г. момичета – докладва Иван Чолаков

2. Корекция в календара на НБЛ във връзка с Мач на звездите – докладва Георги Глушков;

3. Разглеждане на предложение за отписване от счетоводния план и дълготрайните материални активи на БФБ на някои напълно амортизирани и неизползваеми активи – докладва Красимира Петрова;

4. Други- докладва Георги Глушков.