Управителният съвет на българската федерация по баскетбол утвърди промени в процедурата по избор на Треньорска комисия.

Според поправките в процедурата до момента, в избора за председател и членове на комисията имат право да участват само треньори, които преди Общото събрание на Треньорската колегия представят заверена треньорска карта.

Според приетия днес документ „Процедурата за избор се организира (отм. и осъществява) от посочен от Президента на БФБ служител на федерацията (отм. действащата ТК към БФБ) не по-късно от един месец след избора на председател на БФБаскетбол. Мястото, датата и началният час на избора трябва да бъдат обявени най-малко 25 дни по-рано“.

Освен това, за да е редовно събранието, е необходимо да присъстват минимум 51 треньори, имащи право да гласуват. 

Мачът на звездите в родния баскетбол тази година ще се проведе на 22-и април.