Националната баскетболна лига ще проведе Общо събрание на 20 август от 13:00 часа в зала "Универсиада", съобщиха от лигата.

То ще премине при следния дневен ред:

1. Предложения за промени в нормативните документи на НБЛ (Наредба, ДАП, Устройствен правилник)

2. Предложния от БК (ако има такива)

3. Разни (ако има такива)