Шест от клубовете - членове на Националната баскетболна лига - поискаха от Генералния мениджър на НБЛ Лили Борисова да свика извънредно събрание с представен от тях примерен дневен ред, съобщава сайтът на федерацията. 

Едно от исканията на клубовете е именно освобождаването на Борисова от заемата от нея длъжност.  

Така Лигата ще се събере на 23.11.2018 г. в 14:00 часа в зала "Универсиада" при следния дневен ред: 

- Приемане  на промени в устройствения правилник на НБЛ

- Освобождаване на Генералния мениджър на НБЛ от заеманата длъжност

- Разходване и разпределяне на сумите по спонсорския договор с Ефбет

- Допълнителен доклад във връзка с компания за партньорство за видео и интернет права за излъчване

- РАЗНИ (ако има такива)

Съгласно установените нормативни изисквания се очаква шестте клуба, поискали събранието да изложат мотиви за освобождаването на Генералния мениджър от заеманата длъжност.