Теория на хаоса

Моля?!

Ако това е цената

169 минути оптимизъм

Play ball*