Управителният съвет на българската федерация по баскетбол ще се събере на 29 август (сряда).

Заседанието е от 14:00 часа в конферентната зала на втори етаж на зала „Универсиада“.

Събранието ще протече при следния Дневен ред:

1. Приемане на промени в Наредбата за подрастващи;

2. Приемане на Правила за баскетболната зала и свързаните с това промени в Нормативните документи на БФБаскетбол;

3. Обсъждане на процедурите за Избор на Председател и членове на Треньорската комисия;

4. Приемане на нови БК за членове на БФБ;

5. Приемане на промени в нормативните документи на НБЛ;

6. Разни.