Спасяване на Станислав Антонов от Дунав срещу Витоша