Управителният съвет на БФВолейбол ще се събере на виртуално заседание на 11 септември. 

В първа точка трябва да бъдат приети вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на „Българска федерация по волейбол“. 

Тя е задължителна за всяка спортна организация. БФВолейбол не е спирала да работи по тези правила, но Управителният съвет трябва да ги гласува и официално.

Във втора точка ще бъдат утвърдени промените във финансовия план към договор № РСВП 36-00-105/09.04.2020 г.

Ако възникнат и други необходими казуси за решаване от управата на волейбола, то те ще бъдат включени в точка „Разни“.