След като спази условията, отговори на всички изисквания от действащия Закона за физическото възпитание и спорта и премина успешно проверките на Комисията по лицензиране и регистриране, Българска федерация по тенис получи безсрочен спортен лиценз.

Министерство на младежта и спорта издаде на 19 февруари 2020 г. сертификат за спортен лиценз №71 на БФТ със статут спортна федерация за извършване на спортна дейност за вида спорт: тенис и подписан от министър Красен Кралев.

Така новото ръководство на централата, което бе избрано от Общото събрание на 20 януари в гр.Дряново, вече има възможността да продължи работата си отговорно и пълноценно върху поставените си цели.

Лиценз българска федерация тенис

източник: БФТ