аман от свински драми...
Най-добре да поканим Зимбру!
Закривай Кочина-парк!!!