Бедността ще продължи да намалява, а медицинското обслужване - да се подобрява. Прогнозата е на основателя на Майкрософт Бил Гейтс, когото познаваме и като щедър спомоществовател на социални проекти в цял свят.

През последните 15 години качеството на живота на бедните хора по света се е повишило толкова много, колкото никога преди. Убеден съм, че през следващите 15 години ще успеем да ускорим това темпо след като постоянно трупаме ново знание, казва Бил Гейтс. Според него конкретни примери в това отношение могат да бъдат намаляващите разходи за нови медикаменти, напр. срещу СПИН, или разработките на по-качествен посевен материал, който може да осигури по-голяма производителност на бедните селяни. "Щом подобни инструменти веднъж станат факт те не изчезват, а само се усъвършенстват", твърди авторът на това есе.

Помощите - от решаващо значение и в бъдеще

Радостно е, че много от развиващите се страни отбелязват все по-голям растеж, респективно - могат да отделят по-голям ресурс за поддръжката на по-бедните слоеве от населението. Така например Индия междувременно е много по-малко зависима от външна помощ, от която необходимостта в един момент ще отпадне окончателно. Някои държави като Великобритания, Норвегия, Швеция, Южна Корея и Австралия увеличават сумите, предоставяни като помощ за развитие. Тези помощи ще останат от решаващо значение и в бъдеще. Именно те позволяват на хората от най-бедните държави да покрият основните си потребности. Благодарение на тях е възможно разработването на нови продукти и услуги, както и тяхното приложение. За съжаление кризата поставя под въпрос бюджетите за развитие в почти всички индустриални държави - хората се концентрират предимно върху проблемите в непосредственото си обкръжение.

Новите индикатори

Дълго време помощта за развитие се възприемаше само като сбор на предоставените финансови средства. Днес вече можем да боравим с много по-конкретни индикатори като детската смъртност, например. Така става и по-видим ефектът от оказваното съдействие - хората виждат как тяхната помощ може да бъде решаваща, напр. за болните от СПИН. Ако помощта бъде представена по този начин, шансовете тя да се превърне в приоритет се увеличават, посочва Гейтс.

Акцентът в поставените от ООН цели на хилядолетието беше подкрепата за най-бедните хора в света. Участващите в изпълнението на тези цели групи можеха лесно да бъдат идентифицирани - те носеха своя дял от отговорността за сътрудничеството и постигания напредък. Ако сега Обединените нации успеят да постигнат единство по следващите големи цели, като намаляването на последствията от промените в климата, би трябвало да се помисли дали тези усилия не биха били по-ефективни с други изпълнители и в рамките на един отделен процес, пише основателят на Майкрософт.

Според него напредъкът, постигнат от международната общност през последните 15 години в оказването на подкрепа на най-бедните, не се е получил отведнъж, а чрез последователни промени в живота на хората. От тази гледна точка този напредък е по-малко очевиден отколкото някое голямо поражение като например избухването на нова епидемия.

Ние трябва периодически да се спираме и с гордост да се вглеждаме в успехите, произтичащи от правилната формулировка на целите, необходимата политическа воля, високата готовност за съдействие и прилагането на иновативни решения. Моята собствена готовност за следващи ангажименти само расте на базата на постигнатото, декларира Бил Гейтс в есе, прочетено на страниците на Ди велт.