За шеста поредна година, Загорка Зелен Фонд стартира със своето търсене на най-зелената идея за по-ефективно използване на енергия и вода в градски условия. Участие с проекти в публичния конкурс могат да вземат всички граждани и неправителствени организации на www.zagorkacompany.bg, в срок до 31 август, 2016 г.

Авторът или авторите на идеята победител ще получат парична награда в размер на 10 000 лв., като „Загорка“ АД ще осъществи проекта им в реална градска среда със собствени средства в размер до 50 000 лв. Проектите класирани на второ и трето място ще получат признание за участието им в конкурса на закриващата церемония при обявяване на победителя.

За оценяването на идеите, както всяка година, Загорка Зелен Фонд сформира независимо „зелено“ жури от представители в различни професионални области, които могат да дадат своята обективна и независима оценка по предварително зададените критерии на конкурса: приложимост, оригиналност и кратка обосновка на бюджет за реализация на проекта.

Критериите за оценка имат за цел да изберат проект, който има най-добра приложимост и дава възможност повече хора да се възползват от реализацията му; оригиналност – идея, която може да се ползва на друго място по света, но е нова за България и може да се адаптира към нашите условия. Икономическа обосновка - приблизителна план-сметка за това колко струват елементите, които са необходими, за да се реализира проектът. И не на последно място, идеята не трябва да изисква научен ресурс и разработването на нова технология, за да бъде реализирана.

Загорка Зелен Фонд протича в четири етапа:

• Набиране на проекти в периода: 10 май – 31 август

• Оценяване на постъпилите предложения и награждаване: месец септември

• Публично онлайн гласуване за избор на място на реализация на печелившия проект: месец октомври и ноември

• Изпълнение от страна на „Загорка“ АД на печелившия проект в реална среда в Старозагорски регион

През тази година, Загорка Зелен Фонд се обръща към всички креативни хора, които имат отношение към средата, която ги заобикаля.

За ЗАГОРКА тази инициатива означава много, защото всеки трябва сам да направи малки крачки към това да живее в по-добра градска среда. ЗАГОРКА вярва в зелената мисия – чрез платформата си „Създаваме по-добър свят“, компанията инвестира усилия и средства в разумното управление на ресурси: вода, ресурси за производството на продуктите на компанията, намаляване на въглеродни емисии, инвестиции в местната общност и отговорното потребление на алкохол. За 2015 г. компанията е рекордьор сред останалите пивоварни на Хайнекен в света по отношение на ефективното използване на водните ресурси в производството си и управлението на въглеродните емисии.

Николай Младенов, изпълнителен директор на „Загорка” АД, „Загорка Зелен Фонд подкрепя хората, които имат добри зелени идеи. Вярваме, че „зелени“ решения направени от хората за хората са устойчиви и затова, както всяка година, заставаме зад най-зелената идея като я отглеждаме с отговорност, грижа и ясната мисъл, че това, което правим днес е важно, за да имаме утре.“

Допълнителна информация за Загорка Зелен Фонд 2016 е налична на: www.zagorkacompany.bg


За Загорка Зелен Фонд

Инициативата Загорка Зелен фонд стартира през 2011 г. като част от програмата за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие на ЗАГОРКА – „Създаваме по-добър свят". През последните 5 години инициативата се провежда под формата на публичен национален конкурс за реализиране на зелени проекти на територията на Старозагорски регион. От 2014 г. в конкурса могат да участват и физически лица. Инициативата предвижда „Загорка" АД да изпълни със собствени средства най-добрия проект от конкурса, като за целта авторитетно жури оценява всички получени зелени идеи и излъчва победител.

От 2011 г. до сега „Загорка Зелен фонд" е предоставила безвъзмездно над 300 000 лв. за устойчивото развитие на местната общност.