Балъков: Трябваше да влезем здраво на пиринския дух