Барт: Трябва да покажем, че отпаднахме случайно за Купата