Ангелов: Трябва да ни разпънат вратата с по 2 м, за да вкараме