Карагарен посече Витоша, имаше ли засда в ситуацията