Стоян Колев: Грешката на Цинцарски? Това е младостта