Барт: Имахме късмет, че Верея не ни вкара през първата част