И без това окуцелите "орлета" отнесоха още един тежък удар