Дали трябваше да има нарушение на играча на Дунав?