Чист брилянт от Илиев и Морето поведе на Септември