Черно море и Септември влизат в битка с мисъл за Европа