Попадението, с което Дъмфрийс успокои Нидерландия срещу САЩ