Както преди ден стана ясно, че има случаи на транспортни неволи за журналистите в Доха, така сега разбираме, че има случаи, в които коментаторите могат дори да се возят сами в цял автобус.

Организаторите са опитали да осигурят всичко необходимо. Придвижването от стадион до стадион е едно от тях. Затова често може да се случи автобусът да превозва само по един пътник, както в случая с Георги Драгоев.