Вижте най-любопитните постове от социалните мрежи в днешния ден на Световното първенство.