Калчото 2009

Висшата лига vs. Серия А

Гробна тишина над Калчото

Гробна тишина над Калчото