"Обзорът на Втора лига" ни предоставя възможността да видим новите тенденции във футболната игра. Водещият Николай Камбуров води дискусия с бившия елитен български съдия - Александър Костадинов. Той анализира детайлно някой от интересните моменти във второто ниво на футбола ни, а вие ще може да се запознаете с някои от нововъведенията в прикаченото видео.