Назначеният за временен синдик на ЦСКА Радослав Тонев даде ексклузивно интервю за "Спортно шоу Гонг" по Дарик радио по повод ситуацията в ЦСКА. Тонев разкри любопитни подробности относно бъдещите стъпки в клуба от Борисовата градина, като допълни, че към този момент е твърде „рано да се говори за оздравителен план“.

Г-н Тонев, може ли да ви се честити, че вие сте най-известния синдик в България от вчера?

Не мога да преценя дали съм най-известния синдик. Малко съм притеснен от това назначение, но ще се опитам да свърша работата, която ми е възложена и така както е заложена в закона.

Каква е вашата работа, която трябва да свършите? Какви са вашите задължения реално?

Не знам какви са очакванията за моето назначение и за моята дейност, но за съжаление правомощията ми са написани в Търговския закон. В случая съм назначен като временен синдик при открито производство при несъстоятелност. С откриването на производството дейността на органите на управление на дружеството не са прекратени. Моите правомощия са по-скоро надзорни и контролни. Задачата ми според търговския закон е единствено и само да подготвя провеждането на законно първо събрание на кредиторите и да изготвя доклад за състоянието на дружеството и списък на кредиторите по търговските книги.

В първото събрание на кредиторите има дневен ред, както е предвидено в търговския закон, изслушване на доклада на временния синдик, избиране на постоянен синдик и определяне на възнаграждението му и евентуално избор на контролен орган за производството по несъстоятелност. Самото развитие по производството по несъстоятелност тепърва предстои. Моите правомощия са по-скоро подготвителни.

Тоест вие сте като едно служебно правителство, което трябва да подготви избор за правителство?

Служебното правителство все пак има изпълнителни правомощия. Аз нямам изпълнителни правомощия. Тоест моята дейност не може да замести дейността на управителния съвет на клуба.

Тоест реално синдикът ще започне да работи след първото събрание на кредиторите?

Правомощията на синдика, в зависимост от функциите му и от съдебното решение могат да бъдат различни. Има различи видове синдици. Временен синдик е моята функция, след открито производство по несъстоятелност. Има служебен синдик, има постоянен синдик. Постоянния синдик има по-големи правомощия от временния синдик.

Какво представлява събранието на кредиторите?

То зависи от търговските книги на дружеството. В тях се включват и счетоводни книги, търговска документация. Има счетоводни записвания, дружеството на кои фирми или лица дължи пари и съответно според вземанията, които фигурират в търговските книги, тези кредитори имат възможност да се явят на първо събраните на кредиторите и да участват в избора на постоянен синдик и в определяне на неговото възнаграждение. И да гласуват дали да има контролен съвет в производството по несъстоятелност, от кой да се състои и при какви условия.

Един кредитор участва с един глас или на база задълженията към него?

Гласува се според вземането, каквото е то по размер.

Тоест водещия кредитор има най-голям глас?

Да.

Има ли шанс бъдете назначен за постоянен синдик?

Всичко зависи дали ще ме предложат, дали ще имам възможност да работя по дружеството, защото то ще изисква много време и усилия. От много неща зависи. Все пак е най-добре да се изчака 22-ри октомври, когато е насрочено събранието и тогава ще се прецени, и то най-вече от кредиторите. Аз не мога предварително да кажа, какво би било тяхното становище. Възможно е да има най-различни кандидатури аз постоянен синдик.

Кой издига кандидатурата?

Разбира се, че кредиторите. Първият временен синдик в назначен от съда, но кредиторите имат правото да изберат друг постоянен синдик.

Тоест водещият кредитор може да има предимство при избора на синдик?

Разбира се, но много е важно кои кредитори ще се явят на събранието. Не мога предварително да правя прогноза.

Много се спекулира, че хора, които са успели да вземат пари от ЦСКА след 31.12.2014 г, трябва да ги връщат? Има ли нещо подобно?

Всичко зависи от основанието, на което са ги взели, има ли основание да се водят отменителни искове или да се извършват други действия от синдика, за да се атакуват отделни плащания. Има процедура, която предвидена в закона.

Какво прави един синдик в едно дружество, което е в неплатежоспособност?

Това е изключително широк въпрос. Правомощията са написани в Търговския закон. Не мога в момента да ви ги изброявам. По лесно е да се погледне в закона. В крайна сметка законът ангажира всички, дори и тези, които не го познават.

Доколко са важни действията на синдика, за да се оздрави едно дружество?

Ако говорим за оздравителен план и процедура по оздравяване до голяма степен зависи от активите, които има, както и от дейността, която развива. Легитимирани да предложат оздравителен план са както отделни кредитори, така и самото дружество длъжник. Естествено и синдика има право на това, но има формални изисквания за оздравителен план и синдика без да има информация за самото дружество и активите за осребряване ще му е много трудно да предложи самостоятелно такъв план, който да бъде приет. Този оздравителен план се разглежда от кредиторите на дружеството, трябва да бъде приет от самите кредитори и утвърден от съда. Това са много условни и законови уредени хипотези, които на този етап е рано да се обсъждат.

Кога реално започвате работа, за да видите какво реално е състоянието на дружеството?

Не мога да кажа, дали този срок ще бъде достатъчен. Ще търся съдействие от управителните органи на самото дружество, защото ангажиментът да представят информация на временния синдик, която да е достатъчна и да е необходима за изготвянето на доклад на временния синдик, всъщност зависи до голяма степен от тях. Аз не познавам самото дружество и предварително не мога да кажа каква информация и документация биха предложили.

Възможно ли е синдикът в оздравителния план да предложи на фирма Х, която има да взема 10 лева, да получи 10 стотинки или нищо?

Има различни варианти за оздравителен план. Те са предвидени като възможности в закон. На този етап е рано да се говори дали ще има оздравителен план и в какъв вариант би бил той. Допустимо от закона е да се предложат редукция на задължения, отсрочване или разсрочване на задълженията това са законови възможности. Дали кредиторите ще гласуват за самия оздравителен план това зависи от самите кредитори. На второ място е дали съдът би приел оздравителния план. Това са хипотези, които ще се развият в близко бъдеще.

Какво се случва, ако не бъде приет оздравителния план?

Ако няма оздравителния план тогава се стига до прекратяване на дейността на дружеството и осребряване на активите му. Постановява се второ решение от съда, което решение предвижда наличните активи да бъдат разпродадени и с тях да се удовлетворят кредиторите докато стигнат парите. Това са хипотези и възможности на развитие на едно производство по несъстоятелност. Не е възможно да пророкувам и предвидя какво ще стане в конкретното производство. Основните двигатели на производството, след първото събрание на кредиторите, са самите кредитори. Синдикът е органът, който изпълнява тяхната роля в развитие на производството. Естествено синдикът има самостоятелни правомощия и изпълнява дейността си под надзора на съда.

Това ли е най-мащабното дело от обществен интерес, в което работите?

От обществен интерес вероятно да. Не мога да преценя. Синдик съм на доста предприятия, но в конкретния случай общественият интерес е прекалено голям. Надявам се да съдействам както на клуба, така и на неговите фенове за намирането на най-доброто решение за бъдещето на ЦСКА. Ако съм в състояние и ми бъде дадена такава възможност и тя е в рамките на закона.