От 1 януари 2020 година важи нова наредба за национално и клубно лицензиране в България. Тя определя критериите, които родните клубове и стадиони трябва да покрият, за да вземат лиценз.

Gong.bg представя част от тях, които не само са важни, но и се дебатират в обществото.

Едно от най-важните неща, които трябва да изпълнят клубовете, за да получат лиценз, е описано в член 60. Той определя така наречения „финансов резултат „на нула”, и гласи следното:

Разликата между съответните приходи и съответните разходи е финансовият резултат, който трябва да бъде „на нула“ или положителен и се изчислява в съответствие с българското законодателство и предвиденото в Анекс X за всеки отчетен период.

Какво обаче става, ако той е отрицателен, какъвто е при повечето български клубове?

Проблемът е дефиниран в член 61, който гласи следното:

Определение за приемливо отклонение от финансов резултат „на нула”

1. Приемливото отклонение е максималният натрупан възможен дефицит под финансов резултат „на нула“, който е възможен, за да се счита лицензиантът в изпълнение на изискванията за постигане на финансов резултат „на нула“, определени в чл. 63.

2. Размерът на приемливото отклонение е 3,000,000 лева за лицензианти, имащи право на участие в ППЛ и 300,000 лева за лицензианти, имащи право на участие в ВПЛ. Отклонението, обаче, може да превишава това ниво и да достигне до 6,000,000 лева за лицензианти, имащи право на участие в ППЛ и 1,000,000 лева за лицензианти, имащи право на участие в ВПЛ, само ако е покрито изцяло от вноски на акционерите/съдружниците или свързаните лица на лицензианта. 

доклад

Що се касае до лицензирането на стадионите, там има три любопитни критерия.

Първият е за минимален капацитет на стадионите. За efbet Лига той е намален наполовина, до 1500 места за сядане. За Втора лига местата трябва да са минимум 800.

доклад

Друг критерий определя покритите места на стадионите. В наредбата пише, че е препоръчително най-малко 7 % от седящите места да бъдат покрити. Ако критерият не е изпълнен, клубът може да бъде санкциониран. А по принцип БФС, позовавайки се на правилниците на УЕФА, препоръчва 1/3 от седящите места да бъдат покрити.

Това означава, че стадион за 15 000 зрители трябва да има минимум 1050 покрити места. А е препоръчително покритите места да са минимум 5000.

доклад

Друг прелюбопитен критерий е броят на тоалетните по нашите стадиони.

В правилника пише, че минималният брой е както следва:

1 тоалетна и един писоар за 50 мъже;
1 тоалетна със седалка за 20 жени.

Т.е. на 15 000 зрители (14 500 мъже и 500 жени) задължително е да има:
- 290 тоалетни и 290 писоара за мъже;
- 25 тоалетни със седалки за жени.

доклад

Тъй като има стадиони, които не могат да покрият този критерий, БФС е решил да направи следните изключения:
1 тоалетна за 125 зрители – мъже;
1 тоалетна за 50 зрители – жени.

Т.е. за 15 000 зрители (14 500 мъже и 500 жени) задължително е да има:
- 116 тоалетни – мъже;
- 10 тоалетни – жени.

Тъй като и това е трудно изпълнимо за някои стадиони, Лицензионният орган пише, че по изключение ще приема използването на химически тоалетни при недостатъчен брой санитарни съоръжения.