Клуб на привържениците на Ботев Пловдив запозна "жълто-черната" общественост с кореспонденцията между Сдружение "ПФК Ботев" и Община Пловдив относно действия за стартиране довършването на стадион "Христо Ботев". 
 
Ето и кореспонденцията без редакторска намеса:
 
ДО
Г-Н ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 
КОПИЕ ДО
АРХ. ДИМИТЪР АХРЯНОВ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
 
Относно: Строежа на стадион "Христо Ботев".
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
 
Строежът на стадион "Христо Ботев" следва да е разрешен, съгласно чл. 148, ал. 1 и 2 от ЗУТ, с разрешение за строеж, издадено от Главния архитект на Община Пловдив.
Съгласно чл. 155, ал. 1 от ЗУТ, оригиналът на разрешението за строеж се съхранява безсрочно в архива на общинската администрация.
Съгласно чл. 155, ал. 3 от ЗУТ, към разрешението за строеж се прилага заверено копие от одобрения инвестиционен проект.
 
Поради това, Община Пловдив трябва да разполага с пълен по обхват и съдържание одобрен технически инвестиционен проект за строежа на стадиона.
 
Предвид излязлата неофициална информация за нередности по проекта на стадион "Христо Ботев", липсата на конкретика и подробности по този въпрос, а и големият обществен интерес, Ви молим да отговорите на следните въпроси:
 
1. Имали несъответствия на одобреният техническият инвестиционен проект на стадион "Христо Ботев" с основните изисквания към строежите по смисъла на чл. 142 от ЗУТ?
2. Съществуват ли съществени пречки, водещи до забавяне на възлагането му за изпълнение?
 
С уважение,
РАДОСЛАВ КОШИНСКИ
Председател на УС на Сдружение ПФК Ботев"