Спортният ни министър Радостин Василев коментира решението за смяната на ръководстото на Българския спортен тотализатор. 

"Не съм длъжен да давам мотиви. Законът за публичните предприятия ми дава възможност като министър да прекратявам това мандатно правоотношение предсрочно. Това и правя. Такова е желанието на колегите, не пожелаха да се разделим по взаимно съгласие и ще бъде с едностранен акт на Министъра", призна Василев. 

"Разговаряхме по всички възможни варианти, но заедно стигнахме до извода, че ще се случи едностранно. Аз не съм Съд. Доколкото разбрах, декларираха, че няма да обжалват. Все пак това е тяхно право." 

"Така съм преценил. Аз съм принципал на това дружество и смятам, че бих могъл да поддържам по-добра комуникация с ръководство, което съм назначил и не е политизирано. Предпочитам да съм в по-тесен контакт с дружеството. Новият шеф ще бъде обявен официално. Ще продължим комуникация с изпълнителния директор, твърде възможно е той да остане в самия тотализатор. Няма скандал тук." 

13 снимки

"Най-важно е какво очаква ръководството на спортния тотализатор. Аз очаквам печалби, естествено - търговски резултати. Тепърва ще се прави счетоводен, икономически и финансов анализ, за да няма спекулации. Аз работя само със счетоводни данни, предпочитам да коментирам, когато е направен независим одит. Аз съм принципал, но съм извън системата и не мога да надникна. Не че ми е отказан достъп, но за по-голяма сигурност лично съм се ангажирал с БСТ." 

"Законовите предложения за изменения ще бъдат обсъдени от юристи, които ще ми обяснят как да направим така, че самият тотализатор да работи свободно и на по-голяма пазарна територия. Ще направя всичко необходимо, за да може това дружество да реализира печалба, която му се полага като монополист на пазара. Не знам защо някой е говорил за либерализация на пазара - това са измислици и лъжи", допълни Министъра. 

"Нищо не искам и нищо не подлагам на въпрос. Аз ще възложа със заповед да бъде направен независим одит. Това е публично дружество. Нищо не подлагам под съмнение. Просто трябва да видя всички договори, защото повярвайте ми, счетоводните отчети в края на годината  могат да бъдат доста различни от действителното състояние. Тепърва ще разберем", завърши Василев.