Редовно заседание на Управителния съвет на БФБаскетбол ще се проведе на 9 октомври (сряда) от 14.00 часа в конферентната зала на 2 етаж на зала "Универсиада". То ще протече при следния Дневен ред:

Промени в Дисциплинарен Правилник на БФБ (Правила) - докладва Елеонора Рангелова;

Корекция в Правила за провеждане на ДП на НБЛ относно "такса мач" в съответствие с приетите Правила за Финансов феърплей - докладва Елеонора Рангелова;

Утвърждаване на състав на Дисциплинарно-административен съвет на НБЛ за сезон 2019/2020 - докладва Георги Глушков;

Свикване на извънредно Общо събрание на БФ Баскетбол (във връзка с изискванията на ММС) - докладва Георги Глушков;

Промени в Статут на треньора (ако е готов проектът) - докладва Иван Чолаков;

Допълване на състава на други постоянни комисии на БФ Баскетбол - докладва Георги Глушков;

Разни - докладва Георги Глушков.